Cookie Policy

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

Polityka Prywatności

W naszym ser­wisie sto­suje się pliki cook­ies, które są zapisy­wane na dysku urządzenia koń­cowego użytkown­ika w celu ułatwienia naw­igacji oraz dos­tosowa­nia ser­wisu do pref­er­encji użytkown­ika. Zablokowanie zapisy­wa­nia plików cook­ies na urządze­niu koń­cowym lub ich usunię­cie możliwe jest po właś­ci­wym skon­fig­urowa­niu ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej. Zablokowanie możli­wości zapisy­wa­nia plików cook­ies może spowodować utrud­nienia lub brak dzi­ała­nia niek­tórych funkcji ser­wisu. Niedoko­nanie zmian ustaw­ień przeglą­darki inter­ne­towej na ustaw­ienia bloku­jące zapisy­wanie plików cook­ies jest jed­noz­naczne z wyraże­niem zgody na ich zapisywanie.

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *